ENGLISH

Historik

Viking Sverige AB

I april 2010 köpte Viking StorStockholms Bärgningtjänst AB (SSBT) som en del av en nordisk strategi för att styrka sin position i Norden. SSBT är marknadsledande inom tungbärgning i Sverige och företaget kommer fortsätta sitt engagemang på denna marknad. 2014 omprofilerades SSBT till Viking Bärgningstjänst StorStockholm.

Viking har även en egenägd station i en annan storstadsregion, Malmö: Viking Räddningstjänst AB. Vikings två egenägda stationer tillsammans med vårt rikstäckande franchisenätverk och samarbetspartners säkrar våra kunder en kvalitativ leverans av assistans- och bärgningstjänster från Ystad i söder till Kiruna i norr.

Viking Redningstjeneste AS

Redan för hundra år sedan kunde det hända att någon tog en ofrivillig tur utanför vägen...
Bilbärgning startade ungefär samtidigt som de första bilarna kom till Norge. Bilbranschen hade en stark och snabb tillväxt. Bilverkstäder etablerades, och enskilda förhandlare fick såsmåningom en slags servicebil som skulle hjälpa bilarna upp ur diket eller bärga dem till verkstad.

Under mitten av 1930-talet övervägde bilverkstäderna i Oslo att etablera en organiserad hjälpapparat. Men det totala antalet bilar 1935 var endast 60 000-70 000, så genomförandet av projektet blev inte prioriterat. Men bilbärgning, om än med annan innebörd än idag, har följt bilen sedan den kom till Norge.
 
I en ung och växande bransch gick utvecklingen snatt. Bilverkstäder, ofta med rötter i smedjor, såg dagens ljus i ökande antal. Bilen skapade nya affärsmöjligheter, även för traditionella smeder. Bilverkstäderna var tidigt ute med att skaffa sig de första primitiva bärgningsfordonen för att dra upp olycksfåglar ur diket, och helst transportera dem till sin egen verkstad.

Den 7 juni 1956 bildades Viking Redningstjeneste AS som en motvikt till Falken.

De första åren drabbades dock verksamheten av svaga ekonomiska resultat, vilket fortlöpte ett par år framåt. Vändpunkten kom 1962 då Viking fick stöd av Norges Bilbransjeforbund, som också gav företaget ett förmånligt lån. Detta visade sig vara en god lösning, och 1967 hade verksamheten det första riktiga överskottet. Det har bara gått framåt sedan denna tid, med såväl bärgningsmaterial och Viking som bolag.

2008 köpte Viking Redningstjeneste AS företaget Sæter Bilberging AS, som nu har ändrat namn till Viking Redningstjeneste Detalj AS. Idag är bolaget Norges marknadsledande aktör inom bilbärgning.